Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 21, 2018

משתה, מסים ומה שביניהם - מסע מתחילת המגילה לסופה, מפי הרב משה ליכטנשטיין. שיעור לקראת פורים תשע"ח בסדרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים. השיעור התקיים בקהילת רמת...


Feb 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 25 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה ג

"לא ירבה לו נשים"  מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, בין הנשים בין הפילגשים, הכול שמונה עשרה; ואם הוסיף אחת,...


Feb 8, 2018

משפטי התורה וחוקיה מול המשפט הנוהג, מימי קדם עד מדינת ישראל, מאת הרב ד"ר יואל בן נון.

שיעור שהועבר בערב השקת ספרו, מקראות - משפטים, יום רביעי, כ"ב בשבט (07.02) בקהילת 'אוהל ארי' ברחוב...


שיעורי הרב ד"ר בני גזונדהייט בספר תהלים כספר

Jan 30, 2018

בשנת תשע"ה העביר הרב ד"ר בני גזונדהייט מספר שיעורים בענייני תהלים כספר.

מעבר ל21 חלקים שהוכנו עבור "קול שידורי תורה" יש המון חומר באתר של הרב גזונדהייט, גם על תהלים וגם על תפילה...


Jan 29, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 24 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה א

אין המלך נלחם תחילה, אלא על מלחמת מצוה.  ואיזו היא מלחמת מצוה--זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מצר שבא...