Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 7, 2021

הלכות שביעית 24: מה עושים עם שאריות שביעית? מאת הרב ישי יסלזון

פח שמיטה או פח זבל? איפה נשים את שאריות האוכל?

סיימנו ארוחה ונשארו אי אלו שאריות מן האוכל. מה ניתן לעשות איתם? האם...


Apr 4, 2021

פרשה דיגיטלית 26: שמיני - טבע, טהרה ואינטליגנציית נחיל, מאת הרב הבראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם התורה מכירה באינטליגנציית נחיל?

שיעור זה נעקוב אחר מספר מקורות המתארים את...


Mar 31, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 24: "אות כ"ט - עולם-עולם, את סודך איני יודע", מפי הרב אורי יעקב בירן

מהו הסוד הגדול ביותר בעולם?

האדמו"ר מודה שאינו מסוגל להגיע למדרגה עליה...


Mar 29, 2021

פרשה דיגיטלית 25: פסח - שחורה אני וקופסא, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם בנות ירושלים תוקפות את הרעיה במודל הקופסא השחורה?

בשיעור זה נדון על הביטוי המוכר 'שחורה אני...


Mar 25, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 23: אות כ"ח - "אליו יתברך אשר למעלה מהם הסתכלת ונפחדת", מפי הרב אורי יעקב בירן

מדוע האדם מפחד להתפלל?

האדמו"ר מציג שתי אפשרויות של מפגש עם...