Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 11, 2019

סייבר בהלכה 01 - הקדמה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

בשיעור זה נסביר את נושא סייבר בהלכה ואת חשיבותו, וניתן דוגמא קצרה שתמחיש את הדיונים בשיעורים הבאים.


Nov 9, 2019

מנהגי רבותינו #01, מאת הרב בנימין תבורי - ענייני שמונה עשרה חלק א


Nov 7, 2019

פרקי שיבת ציון במקרא 01, 70 שנה למלכות בבל - 70 שנה לגלות בבל, שיעור מפי הרב יעקב מדן

שיעורי הרב מדן בירושלים חוזרים! במוצ"ש פרשת נח, ד' במרחשוון (2.11) סדרת שיעוריו של ראש הישיבה הרב יעקב...


Nov 7, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם - היתר לאכול נבילות וטריפות בזמן מלחמה, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שיעורי הרב מדן בירושלים חוזרים! במוצ"ש האחרון, פרשת נח, ד' במרחשוון (2.11) סדרת שיעוריו של ראש...


Nov 6, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 03 - פרשת לך לך – שחרור ועוצמה בחיי אברהם, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי
על המהפך שחל בחיי אברהם, מדמות מעוררת רחמים במצרים, לגיבור הכובש את ארבעת המלכים....