Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 4, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת ויצא - אין מערבין שמחה בשמחה, מאת הרב ישי יסלזון

סביב החתונות הרבות שיש בפרשה נדון בטעמי וגדרי הדין וננסה לברר מתי שייכת הבעיה שאין מערבין שמחה בשמחה ומתי לא.


Dec 3, 2019

פרקי שיבת ציון במקרא 03, עזרא פרק ב', שיעור מפי הרב יעקב מדן

שיעורי הרב מדן בירושלים חוזרים! במוצ"ש פרשת תולדות, ב' בכסלו תש"ף (30.11) סדרת שיעוריו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות...


Dec 3, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (המשך), מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת תולדות ב' בכסלו תש"ף (30.11.19) סדרת שיעוריו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות מלכים לרמב"ם

פרק ח'...


Dec 3, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 07 - פרשת ויצא - התבגרותו של יעקב, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בפרשה יעקב נדרש להתפתח ולגדול. לצאת ל"מסע הגיבור" ולהיאבק בקשיים אדירים, חיצוניים ופנימיים....


Dec 1, 2019

סייבר בהלכה 4: וירוסים חלק א', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה יעסוק בנושא של תוכנות נוזקה בהלכה. נושא זה יסקור את היכולת להגדיר קובץ במחשב כחפץ, ואת היכולת של...