Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 5, 2022

הלכות מזוזה #11 - ברכת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

ברכת מזוזה - על קביעתה או מציאותה?

לא פעם מתעוררות אצלנו שאלות על ברכת המזוזה - האם צריך לברך כשמחליפים למזוזה יפה יותר? או...


Aug 2, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 48 תשעה באב - אבני בניין תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חטאי העם בזמן הבית ופיצוח צפנים קשורים בקשר כלשהו?

בשיעור קצר זה,...


Aug 2, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 47 דברים - שותפות מרחבית תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין נחלות השבטים לרשתות נוירונים?

בשיעור זה, נלמד סוגיה אודות...


Jul 27, 2022

הלכות מזוזה #10 - אופן קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

באיזה גובה לקבוע את המזוזה?

השבוע נמשיך במקום בו יש לקבוע את המזוזה, נדבר על גובהה של המזוזה ועל צורת הנחתה.  נסביר מדוע בחלק...


Jul 26, 2022

מחשבות על מורי ורבי הרב עמיטל זצ"ל לציון היארצייט ה-12, מאת הרב משה טרגין