Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 12, 2021

הלכות שביעית 13: עבודות עפר בשמיטה, מאת הרב ישי יסלזון

האם נשים דשא סינטטי בשמיטה? איך מחליפים צנרת בגינה בשנת השמיטה?

השבוע נעסוק בענייני עבודות עפר ובניה בשמיטה - כיצד מותר...


Jan 5, 2021

הלכות שביעית 12: השקייה בשביעית, מאת הרב ישי יסלזון

איך נשקה את העציצים בשמיטה?

השבוע נדון בשאלה מעשית ביותר: כיצד נכון וראוי להשקות את הגינה בשנת השמיטה. שאלה זו נוגעת כמעט לכל...


Dec 29, 2020

הלכות שביעית 11: קשירת ענפים, כיסוי פירות, הזרקת חומרים משבחים, ניסויים וטיפול רפואי בעצים, מאת הרב ישי יסלזון

הוצאתי עציץ מהבית למפרסת, עברתי על איסור בשמיטה?

השבוע נמשיך...


Dec 23, 2020

הלכות שביעית 10: על סיקול, דישון, ריסוס ועוד, מאת הרב ישי יסלזון

מה הדרך הטובה לריסוס ודישון בשביעית?

השבוע בשיעור נתחיל את העיסוק במלאכות שאיסורם מדרבנן בלבד. עיקר העבודה תהיה...


Dec 15, 2020

הלכות שביעית 9: חרישה בשביעית, מאת הרב ישי יסלזון

חרישות הקרקע השונות בשביעית, איסורם ותוקפם.

השבוע נעסוק בשיעורנו במלאכת החרישה. ננסה לברר את תוקפה - האם היא אסורה מן התורה או...