Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 7, 2017

הספד לרב ישראל רוזן ז"ל מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

י"ח במר-חשוון תשע"ח


Sep 28, 2016

הספד לנשיא המדינה לשעבר מר שמעון פרס, מפי הרב משה ליכטנשטיין


May 9, 2016

הספדו של הרב אהרן ליכטנשטיין לרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל, ב' באייר תשנ"ג.

דברי פתיחה מפי הרב דוד מילר.


Dec 21, 2015

שלושים לפטירתו של ד"ר מאיר ברייאר ז"ל, עם ר' ידעיה הכהן, הרב מרדכי פרידמן, בנו מוטי בר-אור, נכדו ותלמידנו איתן בר-אור.

אזכרה בבית המדרש ח' בטבת תשע"ו


Oct 13, 2015

ערב עיון לזכר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל במזכרת בתיה
יום שלישי י"ג בתמוז (30.6.2015) בבית הכנסת קהילת יש"י, בית נימן, רח' שקולניק 17

הערב התקיים ביוזמת "מרכז הרב מוהליבר -
תרבות תורנית...