Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 13, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת וירא - הכנסת אורחים, מאת הרב ישי יסלזון

כולנו יודעים ומכירים את ערכה וחשיבותה של הכנסת אורחים. בשיעור ננסה ללמוד ממעשיו של אברהם אבינו סימן לבנים ונלמד כמה...


Nov 6, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת לך לך - מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע?, מאת הרב ישי יסלזון
השבוע בשיעור נעמוד על מריבת רועי לוט ואברהם וננסה להציע קריאה מעניינת בסיפור בעקבות עיון בדיני...


Oct 30, 2019

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת נח - הפסקת הריון, מאת הרב ישי יסלזון
הרפואה כיום יכולה לאתר מחלות חמורות ומסובכות עוד כאשר העובר ברחם אימו. פעמים רבות במקרים כאלו עולה השאלה האם...


Oct 23, 2019

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת בראשית - הגדרת היום והלילה, מאת הרב ישי יסלזון
בלוחות הזמנים המפורסמים בבתי הכנסיות יש הגדרות שונות ליום ולילה: הנץ נחמה, משיראה, עלות השחר, שקיהה צאת...


Oct 23, 2019

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת נצבים - מצוות התשובה, מאת הרב ישי יסלזון. שיעור זה הוקלט לפני כמה שבועות אבל לא עלה, אתכם הסליחה.
לקראת ימי הדין העומדים אחר כותלנו נעיין בהגדרת התשובה...