Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 6, 2022

כיבוד אב ואם - גרסת עשו וגרסת יעקב, מפי הרב יעקב מדן

שיעור מיוחד לקראת שבועות שהועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, ג' בסיון תשפ"ב בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש...


May 29, 2022

שיר המעלות לדוד - שיחה ליום ירושלים מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי.

כידוע דוד המלך לא בנה את בית המקדש - איך הוא פותח את המזמור במלים שָׂמַחְתִּי בְּאֹמְרִים לִי בֵּית ה' נֵלֵךְ....


May 25, 2022

יום ירושלים | האירועים שאיפשרו לנו לחגוג את היום המיוחד הזה, שיעור מפי הרב יצחק לוי, הועבר לתלמידי חו"ל בישיבה


Mar 14, 2022

שיעור מיוחד שמשלב קטעים מדרשה שנישאה ע"י הגרי"ד סולוביצ'יק בשנת תשל"ד (1973) ועוסק בדרך הדרשה של הרב סולוביצ'יק ובסיפורה של אסתר וכיצד השתמשה באינטילגנציה שלה וכיצד דרשה זו...


Mar 10, 2022

לקראת פורים | וזכרם לא יסוף מזרעם - על נצחיותם של ימי הפורים, שיעור מפי הרב ברוך גיגי

השיעור הועבר ביום רביעי ו' באדר ב' תשפ"ב בבית הכנסת רמת מודיעין ע"ש גלנווד במסגרת "קרוב אליך" -...